dilluns, 15 de juny de 2020

Ballem a casa 90: Ball del Roser de Vallfogona de RipollèsBall del Roser de Vallfogona de Ripollès

Vallfogona del Ripollès conserva la tradició del “Roser” des de temps immemorials, i celebra la festa tal com es feia sempre, el primer diumenge de maig i és per mitjà de la dansa que es realitzava el traspàs i la renovació dels nous càrrecs de Pabordes i Pabordesses. Aquests tenien cura de l’organització de la diada del Roser i dels actes que es feien al llarg de l’any. Les Pabordesses són, a més, les que tenen cura de l’altar del Roser a l’església de Sant Julià. És curiós advertir, que eren elles qui portaven tot el pes de les obligacions i d’organització de les festes, sempre amb el suport dels Pabordes. Per sufragar les despeses de la festa, feien rifes, i subhastaven rams de flors, cintes, ventalls, etc.

El ritual començava uns quants dies abans o bé el dia abans del Roser anant a enramar l’altar. Després, era costum que a la vigília de la festa fessin un dinar o berenar tots els Pabordes i Pabordesses junts. Els de pagès duien ous, llonganisses, botifarres i d’altres aliments. L’elecció dels nous representants era una sorpresa per tothom. Els elegits miraven d’estrenar vestits i sabates per lluir-les a la festa.

El ballador vestia de cerimònia segons l’estil pagès, amb gambeto i barret de copa alta. Ella anava coberta amb la típica caputxa blanca, i portava a la mà un ram de flors boscanes o de roses. Es tractava d’anar ben mudats si era possible, tot nou. Antigament el Ball del Roser era interpretat en sortir d’Ofici. Els balladors duien un ciri que feien cremar un cop finida la dansa, davant de la imatge de la Mare de Déu, i eren acompanyats pels mateixos músics que acompanyaven la missa. A la tarda es tornava a fer el ball, primer els “Pabordes i Pabordesses” i a continuació es feia la repetició, en què participava tot el poble.

Per dansar el Ball del Roser es formaven quatre parelles, una parella de casats i una de solters del poble, i una de casats i una de solters de pagès. Aquests eren els que ocupaven els càrrecs de Pabordes i Pabordesses de l’any següent, i que juntament amb les quatre parelles sortints executaven la dansa, que era el moment en què es feia el traspàs dels càrrecs.
(Extret de l'Inventari de Danses Vives)


 Vídeo amb el ball:

Vídeo amb explicacions de la festa i el ball:

Cap comentari:

Publica un comentari